کنسرو مایه ماکارونی

سویا حاوی پروتئین، ایزوفلاون و فیبر است که همه این مواد برای سلامتی مفید هستند. پروتئین درون سویا باعث کاهش وزن و کاهش ورم مفاصل می­ شود. سویا در پیشگیری از سرطان و بیماریهای قلبی نیز بسیار مفید است.

ارسال نظر